Alta

Si voleu que us mantinguem puntualment informats, només cal que trieu els temes que us interessen especialment i indicar-nos la vostra adreça de correu electrònic.

Correu electrònic: 

 Informació sobre El Pregoner i alertes

 Esdeveniments culturals, esportius, socials, festius...

 Ocupació

 Formació

 Ajudes, subvencions i beques

 Altres informacions d'utilitat

L'Ajuntament de Benicarló us informa que l'emplenament de totes les dades personals facilitades al formulari es completament voluntària, però necessària per a poder prestar el servei adequadament. Si no consentiu el tractament de les vostres dades, el servei no podrà ser executat.

La informació obtesa serà inclosa en els fitxers destinats al compliment de l'objecte del servei i seran tractats de forma confidencial per l'Ajuntament de Benicarló i per totes aquelles entitats que, atenent a la finalitat i a l'objecte de la pressa de dades, puguen intervenir en la gestió del servei. Per tant, si faciliteu les vostres dades autoritzeu de manera expressa que totes les dades recollides en aquest formulari siguen tractades automatitzadament.

Podreu dirigir-vos a l'Ajuntament de Benicarló per consultar, modificar o cancel·lar les dades que ens heu facilitat. També podreu oposar-vos posteriorment al tractament, dirigint-vos per escrit al Servei de Protecció de Dades (c. de Ferreres Bretó, 10 Benicarló).